To content (skip navigation)

PMC Gitara elektryczna/ Guitar Encounters

„Guitar Encounters” jest kursem nauki gry na gitarze elektrycznej/elektroakustycznej, dla dzieci od 8. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Głównym celem kursu jest:

  • pomoc uczniowi w opanowaniu szerokiego wachlarza stylów;
  • poznanie wartościowego repertuaru;
  • praca nad techniką gry;
  • rozwijanie biegłej umiejętności czytania nut;
  • przekazywanie solidnej wiedzy teoretycznej i rozwijanie umiejętności słuchowych;
  • nauka umiejętności aranżowania i improwizowania;
  • przygotowanie do pracy zawodowego muzyka.

Kto może brać udział?
Dzieci od 8. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-8 uczestników